Η εκτεταμένη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα. Ωστόσο, όσο αυξάνεται το μερίδιο των ΑΠΕ και δεδομένου του στοχαστικού χαρακτήρα των πιο ώριμων τεχνολογιών αξιοποίησης της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, αυξάνεται και η ανάγκη για αποθήκευση, ώστε να υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Για τον λόγο αυτό οι τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αποκτήσει κεντρική θέση τόσο στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα με ορίζοντα το 2030 όσο και στη Μακροχρόνια Στρατηγική της Ελλάδας για το 2050

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κυριότερων τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας. Έμφαση δίνεται στις δύο κυρίαρχες σήμερα τεχνολογίες αποθήκευσης, της αντλησιοταμίευσης και των συσσωρευτών (μπαταριών) αλλά και σε δύο αναδυόμενες τεχνολογίες, αυτή της θερμικής αποθήκευσης μέσω μετατροπής μονάδων καύσης λιγνίτη και λιθάνθρακα, καθώς και των τεχνολογιών υδρογόνου, οι οποίες αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερo μερίδιo στο μέλλον. Τέλος, γίνεται μια επισκόπηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης υποδομών αποθήκευσης ενέργειας από το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027.

Διαβάστε όλο το έγγραφο

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Παρέμβαση για την αποθήκευση ενέργειας

Παρέμβαση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ώστε να αναθεωρηθούν μελέτες και προτάσεις προκειμένου να μην υπάρχουν τεχνητά εμπόδια στην ανάπτυξη και στήριξη μικρών και μεσαίων...
Περισσότερα

Συνάντηση του ΥΠΕΝ με τον Σύνδεσμο Αποθήκευσης Ενέργειας.

Σε πολύ καλό κλίμα έγινε η πρώτη συνάντηση του ΥΠΕΝ με τον Σύνδεσμο Αποθήκευσης Ενέργειας. Η κυρία Γ.Γ Αλεξάνδρα Σδούκου άκουσε με προσοχή τις θέσεις μας και έδωσε το στίγμα της πολιτείας ενώ έχρισε...
Περισσότερα

Goldman Sachs invests $250 million in Hydrostor to advance compressed air energy storage projects

The investment is planned to support development and construction of Hydrostor’s 1.1GW, 8.7GWh of Advanced Compressed Air Energy Storage projects that are well underway in California and Australia,...
Περισσότερα

Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η εκτεταμένη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα....
Περισσότερα

UTILITY-SCALE BATTERIES

Battery storage increases flexibility in power systems, enabling optimal use of variable electricity sources like solar photovoltaic (PV) and wind energy. UTILITY-SCALE BATTERIES Διαβάστε όλο το...
Περισσότερα

Έκθεση ΕΕ για τους συσσωρευτές

Ωθούµενη από την εν εξελίξει µετάβαση προς την καθαρή ενέργεια, η ζήτηση για συσσωρευτές αναµένεται να αυξηθεί ραγδαία τα επόµενα έτη, προσδίδοντας στην αγορά αυτή ολοένα πιο στρατηγικό χαρακτήρα σε...
Περισσότερα