Χαίρεται συνάδελφοι. Βγήκε νέα κατάταξη έργων ΦΕΚ 841/24.02.2022, στην οποία η κατηγορία Χ περιλαμβάνει ΑΠΕ & Μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης.
Συγκεκριμένα για τους σταθμούς αποθήκευσης (Κατηγορία Χ 10), αναφέρει σαν όριο το 100 MW για την μικρότερη κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης την Β, βάσει της οποίας απαιτείται υπαγωγή σε ΠΠΔ.
Μάλλον θα ακολουθήσει και συμπληρωματική νομοθεσία που θα περιγράφει τα περιεχόμενα της περιβαλλοντικης μελέτης.
Συνημμένα με κίτρινο η αναφορά του ΦΕΚ στους μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης (σελ 53)

Διαβάστε την απόφαση

Νέα κατάταξη έργων ΦΕΚ 841/24.02.2022

Χαίρεται συνάδελφοι. Βγήκε νέα κατάταξη έργων ΦΕΚ 841/24.02.2022, στην οποία η κατηγορία Χ περιλαμβάνει ΑΠΕ & Μεμονωμένους σταθμούς αποθήκευσης. Συγκεκριμένα για τους σταθμούς αποθήκευσης (Κατηγορία...
Περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής...
Περισσότερα

Στήριξη της ΕΕ για την αποθήκευση ενέργειας

Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο, το οποίο δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου, αναδεικνύει συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στην προσπάθειά της να διασφαλίσει ότι η στήριξη που παρέχει σχετικά...
Περισσότερα

Εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου δράσης για τους συσσωρευτές

Παρουσιάστηκε προκαταρκτική ανάλυση στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Report on Raw Materials for Battery Applications» (Έκθεση για τις πρώτες ύλες προς χρήση σε...
Περισσότερα