Ωθούµενη από την εν εξελίξει µετάβαση προς την καθαρή ενέργεια, η ζήτηση για συσσωρευτές αναµένεται να αυξηθεί ραγδαία τα επόµενα έτη, προσδίδοντας στην αγορά αυτή ολοένα πιο στρατηγικό χαρακτήρα σε παγκόσµιο επίπεδο. Σύµφωνα µε ορισµένες πηγές, η αξία του δυναµικού της ευρωπαϊκής αγοράς θα µπορούσε να ανέλθει σε έως και 250 δισ. EUR ετησίως από το 2025 και µετά . Η τάση αυτή ενισχύεται περαιτέρω από το νέο και ολοκληρωµένο νοµοθετικό πλαίσιο και πλαίσιο διακυβέρνησης για την Ενεργειακή Ένωση, το οποίο θεσπίστηκε µε επιτυχία υπό την παρούσα Επιτροπή µε σκοπό την επιτάχυνση της µετάβασης προς µια βιώσιµη, ασφαλή και ανταγωνιστική οικονοµία της ΕΕ.

Οι συσσωρευτές, εποµένως, έχουν προσδιοριστεί από την Επιτροπή ως στρατηγική αξιακή αλυσίδα, όπου η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις επενδύσεις και την καινοτοµία στο πλαίσιο µιας ενισχυµένης στρατηγικής για τη βιοµηχανική πολιτική, η οποία θα έχει ως στόχο τη δηµιουργία µιας παγκοσµιοποιηµένης, βιώσιµης και ανταγωνιστικής βιοµηχανικής βάσης2.

Διαβάστε όλο το έγγραφο

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Παρέμβαση για την αποθήκευση ενέργειας

Παρέμβαση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ώστε να αναθεωρηθούν μελέτες και προτάσεις προκειμένου να μην υπάρχουν τεχνητά εμπόδια στην ανάπτυξη και στήριξη μικρών και μεσαίων...
Περισσότερα

Συνάντηση του ΥΠΕΝ με τον Σύνδεσμο Αποθήκευσης Ενέργειας.

Σε πολύ καλό κλίμα έγινε η πρώτη συνάντηση του ΥΠΕΝ με τον Σύνδεσμο Αποθήκευσης Ενέργειας. Η κυρία Γ.Γ Αλεξάνδρα Σδούκου άκουσε με προσοχή τις θέσεις μας και έδωσε το στίγμα της πολιτείας ενώ έχρισε...
Περισσότερα

Goldman Sachs invests $250 million in Hydrostor to advance compressed air energy storage projects

The investment is planned to support development and construction of Hydrostor’s 1.1GW, 8.7GWh of Advanced Compressed Air Energy Storage projects that are well underway in California and Australia,...
Περισσότερα

Τεχνολογίες Αποθήκευσης Ενέργειας: Προκλήσεις και Προοπτικές

Η εκτεταμένη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής στην πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα....
Περισσότερα

UTILITY-SCALE BATTERIES

Battery storage increases flexibility in power systems, enabling optimal use of variable electricity sources like solar photovoltaic (PV) and wind energy. UTILITY-SCALE BATTERIES Διαβάστε όλο το...
Περισσότερα

Έκθεση ΕΕ για τους συσσωρευτές

Ωθούµενη από την εν εξελίξει µετάβαση προς την καθαρή ενέργεια, η ζήτηση για συσσωρευτές αναµένεται να αυξηθεί ραγδαία τα επόµενα έτη, προσδίδοντας στην αγορά αυτή ολοένα πιο στρατηγικό χαρακτήρα σε...
Περισσότερα