• Σ.Δ.Σ.Α.Ε.

  Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία
  «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (Σ.Δ.Σ.Α.Ε.)

Σκοπός

Ο Σκοπός του Σωματείου είναι:

 • Η προώθηση των θεμάτων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των διαχειριστών συστημάτων αποθήκευσης Η/Ε.
 • Η μελέτη προβλημάτων αφορώντων την αποθήκευση ενέργειας καθώς και η επίλυσή τους.
 • Η μελέτη προβλημάτων αφορώντων την αποθήκευση ενέργειας καθώς και η επίλυσή τους.
 • Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.
 • Ο συντονισμός προκειμένου η διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, κρατικών και μη που εμπλέκονται στην ίδρυση και λειτουργία μονάδων αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα να καταστεί συντομότερη και απλούστερη.
 • Η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον ελληνικών, και διεθνών Αρχών στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα M.M.E.
 • Κάθε πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα έχει σαν στόχο την εξάλειψη του φαινομένου του Θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η διάδοση / επέκταση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ελληνική αγορά ενέργειας.

Σκοπός μας...

Διοικητικό συμβούλιο

A/A Ονοματεπώνυμο Θέση
1 Λαλιώτης Λουκάς Πρόεδρος
2 Σαβούρης Νίκος Αντιπρόεδρος
3 Θεοδωράκης Γεώργιος Γενικός γραμματέας
4 Πουλόπουλος Βασίλειος Ταμίας
5 Τζωρτζόγλου Νεκτάριος Μέλος